PGB-Vaardigheid

Om de pgb-vaardigheid te kunnen toetsen, zijn er criteria nodig. Deze criteria moeten relevant zijn en meetbaar geformuleerd. De PGB-Vaardigheidsscan gebruikt daarvoor een serie van 15 vaardigheden die online worden getoetst door middel van enkele korte opdrachten, passend bij een pgb-situatie. Daarnaast zijn er 6 vaardigheidscriteria die worden getoetst in een gesprek. De aanname is dat de aanvrager die op het geheel voldoende scoort, ook andere pgb-taken naar behoren kan uitvoeren.

Vaardigheidsgebied:

Lezen

 • de stappen van een procedure herkennen
 • een besluit of beschikking correct begrijpen
 • een formulier gebruiken


Vaardigheidsgebied:

Kritisch denken

 • kiezen wie de best passende ondersteuning biedt
 • controleren of een declaratie is volgens afspraak
 • verschil zien tussen afgesproken en geboden ondersteuning
Vaardigheidsgebied:

Werken met informatie

 • informatie vertalen in handelingen
 • informatie zoeken op een website
 • administratie bijhouden


Vaardigheidsgebied:

Problemen oplossen

 • signaleren dat iets ongewoon is
 • een veilige en gezonde werkomgeving bieden
 • de juiste hulp inschakelen op het juiste moment
Vaardigheidsgebied:

Rekenen

 • de gevolgen van extra inzet berekenen
 • de meerkosten berekenen boven het tarief
 • het jaarbudget verdelen over maanden en weken
Vaardigheidsgebied:

Gesprek Voeren

Niet alle PGB-vaardigheden zijn in een scan te meten. Daarom blijft het gesprek met de consulent noodzakelijk om 6 gespreksvaardigheden te meten. We leveren hiervoor gespreksvragen aan, zodat deze gesprekken de juiste criteria toetsen.


 • de zorgvraag en de noodzaak ervan toelichten
 • formuleren wat de gewenste doelen en resultaten zijn
 • verduidelijken wat het sociaal netwerk kan doen
 • de keus voor een pgb onderbouwen
 • verduidelijkende vragen stellen
 • voorbeeld noemen van regie voeren, werkgever zijn of opdrachtgever zijn

PGB-Oké