PGB-Vaardigheid

Voor de toetsing van de pgb-vaardigheid zijn er criteria nodig. Deze geven aan wat iemand moet kunnen om een pgb te kunnen beheren. De criteria moeten relevant zijn en meetbaar geformuleerd. Ook moeten ze aansluiten op het landelijke kader voor de beoordeling van de pgb-vaardigheid.

De PGB-Vaardigheidsscan gebruikt als criteria een set van 15 vaardigheden die online worden getoetst. Dit gebeurt door middel van enkele korte opdrachten, passend bij een pgb-situatie. Daarnaast zijn er 6 vaardigheidscriteria die worden getoetst in een gesprek. De aanname is dat de aanvrager die op het geheel voldoende scoort, ook andere pgb-taken naar behoren kan uitvoeren.

De volgende vaardigheden worden online getoetst:
 • 1. De stappen van een procedure herkennen
 • 2. Een besluit of beschikking correct begrijpen
 • 3. Een formulier gebruiken
 • 4. Kiezen wie de best passende ondersteuning biedt
 • 5. Controleren of een declaratie is volgens afspraak
 • 6. Verschil zien tussen afgesproken en geboden ondersteuning
 • 7. Informatie vertalen in handelingen
 • 8. Informatie zoeken op een website
 • 9. Administratie bijhouden
 • 10. Signaleren dat iets ongewoon is
 • 11. Een veilige en gezonde werkomgeving bieden
 • 12. De juiste hulp inschakelen op het juiste moment
 • 13. De gevolgen van extra inzet berekenen
 • 14. De meerkosten berekenen boven het tarief
 • 15. Het jaarbudget verdelen over maanden en weken
De volgende vaardigheden worden in een gesprek getoetst

Niet alle PGB-vaardigheden zijn in een scan te meten. Daarom blijft het gesprek met de consulent noodzakelijk om 6 gespreksvaardigheden te meten. We leveren hiervoor gespreksvragen aan, zodat deze gesprekken de juiste criteria toetsen.

 • 16. De zorgvraag en de noodzaak ervan toelichten
 • 17. Formuleren wat de gewenste doelen en resultaten zijn
 • 18. Verduidelijken wat het sociaal netwerk kan doen
 • 19. De keus voor een pgb onderbouwen
 • 20. Verduidelijkende vragen stellen
 • 21. Voorbeeld noemen van regie voeren, werkgever zijn of opdrachtgever zijn

PGB-Oké