Over Stichting PGB-Oké

De regeling persoonsgebonden budget is een belangrijke voorziening. Een pgb kan een uitkomst zijn voor hulpvragers die de zorg willen kiezen die het beste bij hen past en die het budget daarvoor zelf willen of moeten beheren. Autonomie in de zorg is een groot goed. Het leidt tot besparing op professionele inzet, het vergroot de ervaren kwaliteit van leven van cliënten en het is goed voor hun gezondheid. Dat is de win-winsituatie waar Stichting PGB-Oké naar streeft.

Onrechtmatig gebruik voorkomen

In de praktijk gaat er echter regelmatig wat mis. Wij schatten dat zo’n 20-30% van de cliënten het zorgbudget niet goed genoeg beheert. Dat komt nogal eens door een tekort aan vaardigheden die voor een pgb onmisbaar zijn. Zo kan een tekort aan kritisch denken ertoe leiden dat een cliënt malafide zorgaanbieders of pgb-beheerders niet herkent, en helaas zijn daar nogal wat van. De belangenvereniging voor pgb-houders, Per Saldo, schrijft daarover in dit artikel. Als cliënten onvoldoende pgb-vaardig zijn, komt zorggeld vaak terecht op de verkeerde plek.

Oplossingen bieden

Stichting PGB-Oké wil daar wat aan doen. Daarom is de PGB-Vaardigheidsscan ontwikkeld. Er zijn wel handreikingen, er wordt veel over gesproken en geschreven, maar er was nog geen digitale toets die op een objectieve en uniforme manier onderzoekt of een aanvrager daadwerkelijk vaardig genoeg is voor een pgb. Met deze toets hopen we een praktische oplossing te bieden die de kwaliteit en effectiviteit van het besluitvormingsproces ondersteunt. Concrete, bruikbare oplossingen bieden, daar houden we van bij Stichting PGB-Oké.

In goede samenwerking

Stichting PGB-Oké maakt gebruik van een professioneel team van ontwikkelaars, zowel inhoudelijk als technisch. De scan is ontwikkeld in samenspraak met het werkveld, er zijn zowel consulenten, als juristen en toezichthouders bij betrokken. Inmiddels maken diverse gemeenten enthousiast gebruik van de PGB-Vaardigheidsscan en zij vertellen ons over hun ervaringen. Natuurlijk leiden deze op gezette tijden tot bijstelling en actualisering. We zijn ook blij met de goede contacten die we hebben met verschillende landelijke partijen, zoals het ministerie van VWS, de VNG en Per Saldo. Samen brengen we de toekenning van pgb’s in goede handen.

PGB-Oké