De voordelen van de pgb-vaardigheid test

Een besluit over de toekenning van een pgb is soms lastig te nemen. Inschatten blijft moeilijk en de belangen zijn groot. Op uw schouders rust de wettelijke plicht om te beoordelen of een cliënt in staat is een pgb naar behoren te beheren, voordat u ondersteuning toekent in de vorm van een pgb. Aan u de taak om na te gaan of de omstandigheden van de aanvrager gunstig genoeg zijn en of hij of zij voldoende pgb-vaardig is.

1. Objectief en veilig

Om die taak te verlichten en de besluitvorming te ondersteunen, is de PGB-Vaardigheidsscan ontwikkeld.. Het doel is eenvoudig een risicoanalyse te kunnen uitvoeren en objectief de pgb-vaardigheid van de aanvrager in beeld te krijgen. De techniek onder de PGB-Vaardigheidsscan is up-to-date en zij voldoet aan alle eisen die de wet stelt aan privacy.

Online en toegankelijk

De scan is een software applicatie, de meeste vaardigheden worden getoetst in een korte online sessie. De navigatie is eenvoudig, de interface is rustig en alle aandacht gaat uit naar de toetsopdrachten. U krijgt aan het slot een heldere rapportage in termen van laag, matig of hoog risico en voldoende of onvoldoende pgb-vaardigheid. Ook kunt u zien bij welke vaardigheden de aanvrager voldoende heeft gescoord en waar eventueel ondersteuning wenselijk is.

Het complete plaatje

Communicatieve vaardigheden zijn alleen te toetsen in de praktijk. Daarom worden deze beoordeeld in een gesprek, bijvoorbeeld aan de keukentafel of op kantoor. Met een standaard formulier kunt u deze vaardigheden eenvoudig scoren en wegen. Als u de uitkomsten invoert in het systeem, neemt de rapportage ook de communicatieve vaardigheden mee. Dan hebt u het plaatje compleet.

PGB-Oké